Press ESC to close

การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะแพทยศาสตร์ ยื่นรอบพอร์ต

การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะแพทยศาสตร์ ยื่นรอบพอร์ต

อีกหนึ่งสิ่งเลยที่หลายคณะ หลายมหาวิทยาลัยมักให้มีในพอร์ตของเรา นั่นก็คือ การเขียนเรียงความ ความสนใจในคณะนั้นๆ และในทความนี้ พี่ก็มีแนวทางในการเขียนเรียงความมาฝากกัน โดยในบทความนี้เป็น ส่วนของ คณะแพทยศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( ลองเอาไปปรับใช้กันนะจ้ะ ) หากใครจะยื่นรอบพอร์ต ลองเอาไปเป็นแนวทางกันนะจ้ะ

การเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสนใจในคณะแพทยศาสตร์เพื่อยื่นเข้ารอบพอร์ต TCAS ควรมีการเตรียมตัวและจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ ในเรียงความของคุณควรมีส่วนประกอบ ดังนี้

1. การแนะนำตัว (Introduction)

แนะนำตัวเองอย่างย่อ ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียนที่จบการศึกษา บอกเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจในคณะแพทยศาสตร์

ตัวอย่าง:

“สวัสดีค่ะ/ครับ ข้าพเจ้าชื่อ [ชื่อ-นามสกุล] ปัจจุบันกำลังศึกษาที่ [ชื่อโรงเรียน] ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข้าพเจ้ามีความสนใจอย่างยิ่งในคณะแพทยศาสตร์เนื่องจาก…”

2. แรงบันดาลใจและประสบการณ์ (Inspiration and Experiences)

อธิบายแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณสนใจในสายอาชีพแพทย์ เช่น เรื่องราวส่วนตัว ประสบการณ์ที่เคยพบเจอ หรือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ

พูดถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการแพทย์ การทำงานอาสาสมัครที่โรงพยาบาล หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมในวิชาวิทยาศาสตร์

ตัวอย่าง:

“แรงบันดาลใจของข้าพเจ้ามาจากการที่ได้เห็นคุณแม่ที่เป็นพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยเสมอมา ทำให้ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้คนเช่นเดียวกัน…”

3. ทักษะและคุณสมบัติ (Skills and Qualifications)

กล่าวถึงทักษะที่คุณมีและคิดว่าจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ เช่น ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความอดทน ความสามารถ

การแก้ไขปัญหา

ยกตัวอย่างประสบการณ์หรือกิจกรรมที่แสดงถึงทักษะดังกล่าว

ตัวอย่าง:

“ข้าพเจ้ามีทักษะในการทำงานเป็นทีมที่ดีจากการเป็นหัวหน้าชมรมวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่จัดการโครงงานและกิจกรรมต่าง ๆ…”

4. เป้าหมายในอนาคต (Future Goals)

บอกถึงเป้าหมายในอนาคตของคุณหลังจากที่จบการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ เช่น การเป็นแพทย์เฉพาะทาง การทำวิจัย หรือการเปิดคลินิก

อธิบายว่าคุณจะใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างไร

ตัวอย่าง:

“เป้าหมายของข้าพเจ้าคือการเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ข้าพเจ้าต้องการนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนในชนบท…”

5. สรุป (Conclusion)

ย่อหน้าเนื้อหาสำคัญสั้น ๆ และย้ำถึงความมุ่งมั่นของคุณในการเรียนคณะแพทยศาสตร์

แสดงความขอบคุณสำหรับการพิจารณา

ตัวอย่าง:

“ข้าพเจ้ามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการศึกษาด้านแพทยศาสตร์เพื่อทำความฝันในการเป็นแพทย์ให้เป็นจริง ขอบพระคุณคณะกรรมการที่ได้พิจารณาเรียงความและพอร์ตโฟลิโอของข้าพเจ้า”

การเขียนเรียงความควรใช้ภาษาที่ชัดเจน และให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและไวยากรณ์อย่างรอบคอบก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา

.

ขอบคุณข้อมูล   :    CGB , dek-d , tcaster

error: Content is protected !!