Press ESC to close

ข้อสอบเข้า ม.1 รวมทุกวิชา พร้อมเฉลย

ข้อสอบเข้า ม.1 รวมทุกวิชา พร้อมเฉลย

ในยุคปัจจุบันที่การสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดีๆ มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเลยตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 เราจะปล่อยให้ น้องๆ ลูกหลานของเรา พลาดไม่ได้กับเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ต้องมีเครียดกับการหาที่เรียน ในโรงเรียนดีๆในบทความนี้พี่ก็มีลิงก์เอกสาร แนว ข้อสอบ เข้า ม.1 พร้อมเฉลยมาฝากกัน ที่สำคัญมีมาฝากกันกันทุกวิชาเลย

ซึ่งแต่ละวิชาก็มีหัวข้อที่ออกสอบในหลากหลายหัวข้อ ยกตัวอย่าง หัวข้อที่ออกสอบในแต่ละวิชา ดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์ มีหัวข้อออกสอบต่างๆ ดังนี้ เศษส่วน, ทศนิยม, อัตราส่วน, ร้อยละ, สมการ, มุมและส่วนของเส้นตรง, เส้นขนานและมุมภายใน, ทิศ
มาตราส่วนและแผนผัง, พื้นที่สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, สถิติและความน่าจะเป็น เป็นต้น

วิชาวิทยาศาสตร์ มีหัวข้อออกสอบต่างๆ ดังนี้ ระบบร่างกายมนุษย์, พืช, การดำรงชีวิตของสัตว์, สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สสารและสาร, วงจรไฟฟ้า, โลกและดาราศาสตร์ เป็นต้น

วิชาภาษาไทย มีหัวข้อออกสอบต่างๆ ดังนี้ การอ่านออกเสียงในภาษาไทย, ชนิดของคำ, การสร้างคำในภาษาไทย, คำ กลุ่มคำและประโยค, บทร้อยกรอง เป็นต้น

วิชาสังคมศึกษา มีหัวข้อออกสอบต่างๆ ดังนี้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษ มีหัวข้อออกสอบต่างๆ ดังนี้ Part of Speech, Tense, Gerund and Infinitive, Passive Sentence, Conversation เป็นต้น

ก่อนสอบ น้องๆ อย่าลืมเก็บหัวข้อ เหล่านี้ให้หมดนะจ้ะ

เอกสารข้อสอบเข้า ม.1 พร้อมเฉลย   :   เอกสารข้อสอบ  !!

.

ขอบคุณลิงก์เอกสาร   :   kruchiangrai.net

error: Content is protected !!