ขั้นตอนการสมัครสอบและลงทะเบียน GATPAT ประจำปี 2564

ทาง สทศ. หรือ สถาบันการทดสอบแห่งชาติ ได้ออกประกาศ ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับรายใหม่ ทั้งการสอบ GATPAT และวิชาสามัญ เพื่อสร้างรหัสผ่านในการสอบ และ ขั้นตอนการสมัครสอบ GATPAT ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบ GATPAT ประจำปี 2564

ขั้นตอนสมัครสอบ 3ขั้นตอนสมัครสอบ 2

ขั้นตอนสมัครสอบ 5

ขั้นตอนสมัครสอบ 4

ขั้นตอนสมัครสอบ 1

**ขั้นตอนการสมัครสอบ GATPAT ประจำปี 2564    เอกสารเต็ม      :      เอกสาร  !!

**ขั้นตอนการลงทะเบียน สำหรับรายใหม่   เอกสารเต็ม      :      เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล     :     niets.or.th