คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก ม. เกษตรศาสตร์

ใครว่าคอร์สเรียนฟรี ไม่มีในโลก มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้พี่มีคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี มาฝากกัน สำหรับใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติม โดยในบทความนี้ พี่ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝากกันจ้า โดยเป็น คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  ( www.ku.ac.th/th/ku-mooc ) ย้ำเลยนะว่าฟรี แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะ ใครสนใจไปลองดูกันเลยจ้า ว่ามีหลักสูตรไหนน่าเรียนกันบ้าง

ตัวอย่างหลักสูตรน่าเรียน

1. คณิตศาสตร์วิศวกรรม II

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร

จะเรียนในเรื่องของ เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     ทางไปเรียน  !!

.

2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร

จะเรียนในเรื่อง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา การประยุกต์ใช้ จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     ทางไปเรียน  !!

.

3. ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร

เนื้อหาที่จะได้เรียนในวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     ทางไปเรียน  !!

.

ขั้นตอนการสมัครเรียน    :    เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :      www.ku.ac.th/th/ku-mooc