คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก คณะนิติศาสตร์ ม. พะเยา

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากหาความรู้เพิ่มเติม ทางด้านกฏหมาย มาทางนี้เลยจ้า เพราะพี่มีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝากกันจ้า มีทั้งเสียเงินและฟรี จ้า โดยเป็น คอร์สเรียนออนไลน์ จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ( lawlearning.up.ac.th )

ใครสนใจที่อยากหาความรู้เพิ่มเติม ในด้านนี้ หรือ กำลังอยากจะเข้าเรียนต่อ คณะนิติศาสตร์ ลองมาลงเรียนเพื่อปรับความรู้กันหน่อยดีกว่าจ้า

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน

1. กฏหมายลักษณะพยาน

เนื้อหาที่ได้เรียนความหมายของสัญญา การเกิดขึ้นของสัญญา คำเสนอ คำสนอง มัดจำ เบี้ยปรับ การเลิกสัญญา สัญญาต่างตอบแทน เป็นต้น

ทางไปเรียน    :     lawlearning.up.ac.th/courses/ทบทวนหลัก

.

2. แนะแนวเส้นทางอาชีพนักกฎหมาย

เนื้อหาที่จะได้เรียนแนะแนวเส้นทางอาชีพ ผู้พิพากษา นายทหารพระธรรมนูญและศาลทหาร ตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ และองค์กร เป็นต้น

ทางไปเรียน    :     lawlearning.up.ac.th/courses/แนะแนวเส้นทางอาชีพ

.

3. ทบทวนกฎหมายอาญา

เนื้อหาที่จะได้เรียน หลักการทั่วไปกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โครงสร้างความรับผิดทางอาญา เหตุยกเว้นความผิด เป็นต้น

ทางไปเรียน   :   lawlearning.up.ac.th/courses/ทบทวนกฎหมายอาญา

.

4. ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( E-BOOK )

รายละเอียดเพิ่มเติม    :     เอกสาร !!

.

หลักสูตรอื่นๆ    :     lawlearning.up.ac.th