Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 66

รวมระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ปี 66

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัย กลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในบทความนี้พี่ก็ได้เอาข้อมูลรวบรวมมาฝากกันแล้วจ้า โดยบทความนี้ เป็นการรวมข้อมูลของระเบียบการ และเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 Admission  ประจำปีการศึกษา 2566

น้องๆ ที่อยากเรียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยนี้ ไปเช็คข้อมูลและรายละเอียด การรับสมัคร กันได้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร กลุ่มมหาวิทยาลัย ราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   :     เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   :     เอกสารประกาศ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   :   เอกสารการรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   :    เอกสารประกาศ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   :   เอกสารประกาศ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   :   เอกสารประกาศ  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   :   เอกสารรับสมัคร  !!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   :   เอกสารรับสมัคร  !!

คุณสมบัติของผู้สมัครทั่วไป

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสาขา

2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 5 ปี 6 ปี ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามคุณสมบัติเฉพาะสาขา และต้องมีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

3. มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฏหมาย

4. ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคทางการศึกษา

5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   ฝ่ายรับเข้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ

error: Content is protected !!