Press ESC to close

คลังข้อสอบ TOEIC หลายชุด ครบทุกพาร์ท

คลังข้อสอบ TOEIC หลายชุด ครบทุกพาร์ท

การสอบ TOEIC เป็นอีกหนึ่งการสอบที่สำคัญสำหรับทุกคนที่จะใช้ในการสอบยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเข้า มหาวิทยาลัย หรือสำหรับคนที่ทำงาน การสอบ TOEIC ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับยื่นคะแนน เพื่อเข้าสมัครงานในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างประเทศ องค์กรชั้นนำของประเทศอย่าง ปตท. SCG

หรือแม้แต่กลุ่มธนาคารก็ใช้คะแนนสอบ TOEIC ในการยื่นสมัครงานด้วยนะ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งการเข้าเรียนต่อ และสมัครงานเรามาเตรียมสอบ TOEIC กันหน่อยดีกว่า

การสอบ TOEIC สอบอะไรบ้าง

โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

1.การฟัง (Listening Comprehension) ประกอบด้วย 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที เป็นการทดสอบความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษจากการฟัง เช่น การฟังบทสนทนา การฟังบรรยาย การฟังข้อมูลต่างๆ

2.การอ่าน (Reading Comprehension) ประกอบด้วย 100 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที เป็นการทดสอบความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษจากการอ่าน เช่น การอ่าบทความ การอ่านจดหมาย การอ่านอีเมล คะแนน TOEIC เต็ม 990 คะแนน ประโยชน์ของการสอบ TOEIC

การสอบ TOEIC มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

1.ใช้เป็นหลักฐานแสดงทักษะภาษาอังกฤษในการทำงานหรือการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ในระดับ ปริญญาตรี โท เอก

2.ยื่นคะแนนสอบในการสมัครงานในองค์กรต่างๆ

3.โอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศ

* หากใครที่กำลังคิดว่าจะไปสอบ TOEIC มาเตรียมสอบกันก่อนนะ

เอกสารคลังข้อสอบเก่า TOEIC 1  :  เอกสาร  !!

เอกสารคลังข้อสอบเก่า TOEIC 2  :  เอกสาร  !!

เอกสารคลังข้อสอบเก่า TOEIC 3  :  เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูลและลิงก์เอกสาร  :  memmoread.website/reading-test , https://www.engforedu.org , thethaiger.com/th/news/924003

error: Content is protected !!