Press ESC to close

ข้อสอบเก่า วิชาชีววิทยา ตั้งแต่ปี 55-62 สำหรับการสอบ วิชาสามัญ

ข้อสอบเก่า วิชาชีววิทยา ตั้งแต่ปี 55-62 สำหรับการสอบ วิชาสามัญ

อีกหนึ่งวิชาสายวิทยาศาสตร์ ที่สำคัญ และน่าจะได้คะแนนเยอะ ถ้าหากใครชอบอ่านหนังสือ นั้น ก็คือวิชา ชีววิทยา วิชานี้ ไม่มีสูตรคำนวณให้ปวดหัว แต่ก็ต้องอ่านเยอะพอมควร ถึงจะได้คะแนนเยอะ ซึ่งเนื้อหาของวิชานี้ที่ออกบ่อย ก็ตามหัวข้อข้างล่างเลยจ้า

เนื้อหาในการสอบ

สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารให้ได้พลังงาน

ระบบหมุนเวียนเลือด

ระบบขับถ่าย

ระบบหายใจ

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

การรับรู้และการตอบสนอง

ระบบต่อมไร้ท่อ

การสืบพันธ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

การสังเคราะห์ด้วยแสง

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

การตอบสนองของพืช

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ยีนและโครโมโซม

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

วิวัฒนาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

.

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของระบบนิเวศ

ประชากรและกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต

พฤติกรรมสัตว์

มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

.

หลายๆ คนเห็นหัวข้อที่ต้องอ่านกันแล้ว แอบท้อกันไปเลย 55 ไม่เป็นไร จ้า ลองไปฝึกทำข้อสอบกันดู เพื่ออนาคตของเรา และคะแนนดีๆ นะจ้ะ

โหลดข้อสอบ     :       เอกสาร !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :    facebook.com/360ConceptsInBiology , webythebrain.com

error: Content is protected !!