Press ESC to close

ข้อแนะนำการทำ พอร์ตโฟลิโอ สำหรับเตรียมตัวยื่นรอบที่ 1 แนวทางจากมหาลัย

ข้อแนะนำการทำ พอร์ตโฟลิโอ สำหรับเตรียมตัวยื่นรอบที่ 1 แนวทางจากมหาลัย

รอบ พอร์ตโฟลิโอ เป็นรอบที่มีการรับเข้า เยอะมากที่สุดรอบนึงเลยของการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รอบนี้เป็นรอบที่ค่อนข้างพิเศษ คือ ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ ใครที่กังวลกับการสอบ ว่าการสอบจะได้คะแนนออกมาดีไหม ไม่ต้องไปกังวลเลย ถ้าน้องๆ เป็นคนทำกิจกรรม ชอบบำเพ็ญประโยชน์ มีเกรดเฉลี่ยที่ดี น้องมีโอกาสแน่นอน กับรอบนี้

รอบนี้ จะเน้นหลักๆ อยู่ 3 ปัจจัยด้วยกันเลยคือ

1. พอร์ตโฟลิโอ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ก็จะเป็นผลงานต่างๆ กิจกรรม เป็นต้น

2. เกรดเฉลี่ย ผลสอบภาษา จะบอกว่าไม่มีผลเลยก็ไม่ได้ แม้ว่าทางมหาลัย อาจจะไม่ได้กำหนด ก็ตาม

3. สอบสัมภาษณ์ ความพร้อมและความตั้งใจในการที่จะอยากเข้าเรียน ไปเจอกันในตอนสัมภาษณ์ แน่นอน

แต่ในบทความนี้ พี่จะมาพูดถึงแค่เรื่องของ พอร์ตโฟลิโอเท่านั้น การทำพอร์ตควรจะทำดี เน้นตรงไหนบ้าง พี่มีแนวทางและข้อแนะนำดีๆ จาก เพจพี่ มศว พาน้องสอบ มาฝากกันจ้า

1. พอร์ตโฟลิโอ หรือ แฟ้มสะสมผลงาน ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว, ประวัติการศึกษา, ผลการเรียน (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด) ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมหรือประวัติการทำงาน / ในส่วนผลงานที่แสดง ต้องประกอบด้วยภาพกิจกรรม, ผลงานที่เคยทำผ่านมา (ทั้งงานอดิเรก, งานที่เคยทำส่งในชั้นเรียน หรืองานที่เคยทำส่งประกวด) เกียรติบัตร และเอกสารอื่นๆ ตามที่โครงการหรือสาขาวิชากำหนด

2. ผลงานและภาพกิจกรรมที่นำมาใส่ในพอร์ตนั้น ต้องเป็นไปตามคุณสมบัติตามที่แต่ละโครงการ หรือตามที่สาขาวิชากำหนดไว้ ทั้งนี้สัดส่วนของผลงานและภาพกิจกรรมจะต้องเน้นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ประกอบกับผลงานหรือกิจกรรมอื่นๆ และกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

3. ควรเป็นผลงานในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกผลงานที่จะนำเสนอ ไม่นำมาใส่ทั้งหมด อนุบาล ไม่ต้องเอามาใส่ก็ได้นะจ้ะ

4. ไม่จำกัดรูปแบบในการสร้างสรรค์ ยกเว้นบางโครงการที่มีการกำหนดรูปแบบ ให้ออกแบบสร้างสรรค์โดยอ้างอิงหรือไม่ผิดจากข้อกำหนดที่มีให้ อย่าลืมอ่านระเบียบการรับสมัคร ให้ดีๆ นะจ้ะ ในตรงนี้

**ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ลองเอาไปปรับและทำพอร์ตกันนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล      :      เพจ พี่ มศว พาน้องสอบ

ภาพประกอบจาก     :     flashbackj.com/new-product-premiumvfx-creative-portfolio

error: Content is protected !!