Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การเขียนโปรแกรม เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่อง การเขียนโปรแกรม เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

เอาใจน้องๆ ที่อยากเรียนต่อในสายไอที กันหน่อย เพราะในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เรื่องของ การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐานมาฝากกัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ที่สนใจและอยากเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ของเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ลองเข้าไปลงเรียนกันได้นะจ้ะ เรียนฟรี หากเรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยนะ สำหรับเอาไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเราในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้เลย

ถ้าน้องๆ พร้อมกันแล้ว ไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนไหนน่าเรียนกันบ้าง

1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน หลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม พัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง : เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา , นักเรียนระดับมัธยมปลาย

ระดับความยาก : เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี  จาก  :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

2. การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียนการเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น การสำรวจข้อมูล และการมองภาพข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การจำแนกกลุ่มข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท

ระดับความยาก   :    ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี  จาก  :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

3. ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่ ให้เข้าใจถึงคำสั่งโครงสร้าง, เงื่อนไข, การใช้ตัวแปร, และการสร้างฟังก์ชัน เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักศึกษาระดับปริญญาตรี , นักเรียนหรือบุคคลที่สนใจทางด้านการเขียนโปรแกรม

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี  จาก  :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน : คณะอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน การเขียนผังงาน ขั้นตอนและระเบียบวิธีการโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง อาทิ ภาษาซีพลัสพลัส การรับค่าและแสดงผล ชนิดของตัวแปร นิพจน์ ตัวดำเนินการ คำสั่งควบคุมทั้งแบบมีเงื่อนไขและแบบทำซ้ำ แถวลำดับ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

ระบบ คอร์สออนไลน์ฟรี  จาก  :   Thaimooc

ลงทะเบียนเรียน    :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน (Thaimooc)   :    เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล   :   facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!