Press ESC to close

ตะลุยเนื้อหา วิชาชีววิทยา ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตะลุยเนื้อหา วิชาชีววิทยา ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาชีววิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชีวิต และสิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่นกำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน เป็นต้น วิชานี้ไม่มีอะไรมาก นอกจากอ่าน อ่าน อ่าน และก็อ่าน ทำความเข้าใจ

ให้ได้ แค่นั้นเอง แต่ถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือ ต้องบอกเลยว่า อาจจะยากก็ได้นะ

สนามสอบหลัก ๆ ที่จะต้องเจอในวิชาชีววิทยา

ได้แก่ PAT2, วิชาสามัญ และ O-NET โดยเนื้อหาที่ใช้สอบก็จะอยู่ในหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนทั้งหมด แต่ทั้งนี้ ในแต่ละสนามจะออกข้อสอบคนละแนวกันเลย โดยข้อสอบ PAT2 จะเป็นแนววิเคราะห์ซะส่วนใหญ่ จะยากหน่อยสำหรับการสอบสนามสอบนี้ ต้องอ่านเยอะๆ เข้าใจตีโจทย์ให้ได้ ส่วนข้อสอบชีวะวิชาสามัญจะถามเนื้อหาตรง ๆ ใครจำได้เยอะก็ตอบได้เยอะ และสุดท้ายคือ O-NET นั้นเป็นวิทย์พื้นฐาน ถามความเข้าใจเบื้องต้น ถือว่าเป็นข้อสอบแบบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่

แล้วจะต้องเตรียมตัวเพื่อเตรียมสอบวิชาชีววิทยา อย่างไร บ้าง ลองมาดูกัน !!

1. หลักๆ เลยคือ อ่านหนังสือให้เยอะๆ อ่านหลายๆ รอบ ทำสรุป Short note ไว้ด้วยจะดีมาก

2. เริ่มทำตารางเวลาอ่านหนังสือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละบท สิ่งสำคัญคือต้องอ่านให้ครบทุกบท เพราะข้อสอบสามารถหยิบเอาจุดเล็ก ๆ มาออกได้

3. ค่อย ๆ อ่านรายละเอียดโดยทำสรุปย่อของตัวเอง อาจจะทำเป็น mind map โยงเส้นจากหัวข้อใหญ่แตกเป็นหัวข้อย่อย

4. ควรหมั่นฝึกทำโจทย์สม่ำเสมอ ซึ่งน้อง ๆ สามารถหาดาวน์โหลดข้อสอบเก่า ๆ ได้ทั่วไป มาลองฝึกทำดู

เนื้อหาการสอบวิชาชีววิทยา

สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

**เห็นมีแค่สองหัวข้อ แต่บทต่างๆ เยอะนะจ้ะ 55+ อย่าลืมลองเอาไปแนวทางดูนะจ้ะ โอกาสมีไม่มากนะ ตั้งใจตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไป

.

ขอบคุณข้อมูล     :    trueplookpanya.com

error: Content is protected !!