Press ESC to close

ตะลุยเนื้อหา วิชา สังคมศึกษา ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบเข้ามาลัย

ตะลุยเนื้อหา วิชา สังคมศึกษา ม.ปลาย สำหรับเตรียมสอบเข้ามาลัย

วิชา สังคมศึกษา วิชานี้ สามารถแยกออกเป็น 5 กลุ่มสาระ คือ หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, พระพุทธศาสนา แค่หน้าที่พลเมืองยังแยกได้เป็น 3 กลุ่มสาระ คือ สังคมและวัฒนธรรม, รัฐศาสตร์, กฎหมาย นอกจากนี้สังคมฯ

แถมยังมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกมาก สิ่งที่จะทำให้เราทำคะแนนวิชาสังคมฯ ได้ดี คือการเข้าใจเนื้อหาของวิชาสังคมฯ ได้โดยไม่ต้องท่องจำ

วิธีการอ่านให้จำเนื้อหาให้ได้คะแนนเยอะ

1. ทำความเข้าใจเนื้อหาที่เราอ่าน และพยายามทำสรุป เพื่อสำรับทบทวนก่อนสอบด้วย

2. ควรทบทวน และอ่านหลายๆ รอบ เพื่อไม่ให้ลืมเนื้อหาที่ได้อ่านไป

แนวทางการอ่าน 9 วิชาสามัญ และ O-NET วิชาสังคมศึกษา

แนวทางในการอ่าน ควรจะอ่านให้จบไปทีละกลุ่มสาระย่อย ได้แก่ หน้าที่พลเมือง, เศรษฐศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, พระพุทธศาสนา โดยจะอ่านสาระย่อยไหนก่อนก็ได้แต่ควรจบไปทีละกลุ่มสาระย่อย อ่านเสร็จแล้ว ก็ควรโน้ตย่อสาระสำคัญออกมาด้วย เพื่อเอาไว้มาอ่านทบทวนความจำ

.

ขอบคุณข้อมูล   :    trueplookpanya.com

error: Content is protected !!