ทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้าให้ทุนระดับอาชีวะและป.ตรี กว่า 100 ทุน ปี 2564

ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา หรือมารดาหรือผู้อุปการะในสถานการณ์โควิด 19 โดยเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 100 ทุน ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

1. กำลังศึกษา หรือมีความประสงค์จะเข้ารับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี ในสาขาหรือคณะ ดังนี้

ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   :  บัญชี , ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เท่านั้น

ระดับปริญญาตรี  :  คณะ/สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ , แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, บัญชี และนวัตกรรม เท่านั้น

2. มีเกรดเฉลี่ยนไม่ต่ำกว่า 2.80

3. เป็นผู้สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด19 (ต้องมีสำเนาใบมรณบัตรที่ระบุการเสียชีวิตจากโควิด 19)

4. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

5. ได้รับการรับรองประวัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทุนการศึกษาฯ ได้

.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่   :    เอกสารใบสมัคร  !!

สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ และหมดเขตรับสมัคร 16 กันยายน 2564

สามารถติดตามรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1  ทางเว็บไซต์   https://thaicity4social.com

หรือ https://www.facebook.com/ThaicityScholarship

สอบถามเพิ่มเติมโทร 091 1198101

.

ขอบคุณข้อมูล   :     facebook.com/ThaicityScholarship