ธรรมศาสตร์ รอบ 3 ปี 66

รูปแบบคะแนนที่ใช้และค่าน้ำหนัก รอบที่ 3 TCAS66 ม. ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ออกประกาศรูปแบบคะแนนที่ใช้และค่าน้ำหนัก ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3 (ค่าน้ำหนักเต็ม 100) สำหรับคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะที่เปิดรับสมัครในรอบนี้ ดังต่อไปนี้

1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะรัฐศาสตร์

3. คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะสหเวชศาสตร์

12. คณะพยาบาลศาสตร์

13. คณะศิลปกรรมศาสตร์

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

15. คณะสาธารณสุขศาสตร์

16. คณะเภสัชศาสตร์

17. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

18. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

19. วิทยาลัยนวัตกรรม

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

22. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

.

เอกสารรูปแบบคะแนน    :     เอกสารประกาศ  !!

การกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำวิชาสอบ TCAS66  รอบ 1-2    :     เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :    tuadmissions.in.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In รอบ 3 Admission 1&2
Comments are closed.

Check Also

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี วิชาภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน สำหรับคนไหนที่สนใจเรียนภา…