Press ESC to close

รับตรง นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2566

รับตรง นักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2566

ประกาศจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

โดยในปีการศึกษา 2566 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกทั้งหมด 315 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. บุคคลทั่วไป เพศชาย 250 คน

2. กลุ่มข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 30 คน

3. กลุ่มข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อปฏิบัติภาระกิจถวายความปลอดภัย และปฏิบัติการพิเศษ 20 คน

4. โครงการสิทธิพิเศษ 5 จังหวัดชายดนภาคใต้ 15 คน

วิชาที่สอบคัดเลือก

คะแนนเต็มทั้งหมด 700 คะแนน

1. วิชาวิทยาศาสตร์ 200 คะแนน

2. วิชาคณิตศาสตร์  200 คะแนน

3. วิชาภาษาอังกฤษ 150 คะแนน

4. วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 150 คะแนน

** เนื้อหา สามารถอ่านรายละเอียดได้ในระเบียบการรับสมัคร

เอกสารการรับสมัคร

1. ประกาศจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566

เอกสารการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารการรับสมัคร   :    เอกสาร  !!

กำหนดการการรับสมัคร   :    วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

สมัครเรียน    :     admission.rpca.ac.th/register

.

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.rpca.ac.th

error: Content is protected !!