Press ESC to close

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

ระเบียบการเต็ม รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ปี 2564

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) ได้ออกประกาศ ระเบียบการรับสมัครฉบับเต็ม รอบที่ 1 คัดเลือกโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน ภายใต้การคัดเลือกผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีโครงการรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัครในรอบนี้

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

โครงการผู้พิการ

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวัตกรรมสื่อสารสังคม

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม

โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โครงการนักกีฬา

โครงการบัณฑิตสู่สากล

โครงการหลักสูตรนานาชาติ

**รายละเอียดการรับสมัคร ในแต่ละโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร     :    5 – 20 มกราคม 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    admission.swu.ac.th

error: Content is protected !!