รับตรง 65 คณะพยาบาลศาสตร์ EAU

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2565

ประกาศจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง รับตรง เปิดรับจองสิทธิ์ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ (เต็มแล้วปิดรับสมัครทันที) ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษา ม.6 (ทุกแผนการเรียน)

2. ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

3. ต้องมีรูปร่างและสัดส่วนดังนี้ ส่วนสูงผู้หญิง 155 เซนติเมตร ผู้ชาย 165 เซนติเมตร และ หญิงหรือชาย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรม ไม่เกิน 70 กิโลกรัม

4. อายุของผู้สมัคร ต้องอยู่ระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์

.

เพิ่มเติม  :  จบ ม.6 สายไหน ก็สามารถเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สามารถสมัครได้ทุกแผนการเรียน

1. ไม่ใช้คะแนน gat-pat

2. หลักสูตรมั่นใจได้รับการรับรองจากสภา

3. จบแล้วมีงานรองรับ

จองสิทธิ์และอ่านรายละเอียด เพิ่มเติม    :    ลิงก์พาไป  !!

กำหนดการรับสมัคร   :   สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (เต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

.

ขอบคุณข้อมูล   :   เพจ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย – EAU

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…