รับตรง 64 ที่ไม่เข้าร่วม TCAS ที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้

TCAS64 ใกล้จะเริ่มแล้ว สำหรับมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็เริ่มทยอยออกโครงการรับสมัครกันมาบ้างแล้ว โดยในบทความนี้ เราจะมาพูดถึง รับตรง 64 ที่ ไม่เข้าร่วม TCAS ที่เปิดรับสมัครอยู่ในตอนนี้ ใครอยากมีที่เรียนก่อนเพื่อน และยังได้ลุ้นต่อใน TCAS64 มาเช็คข้อมูลกันดีกว่าจ้า

1. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา (รอบที่ 1) รับสมัครถึง – 31 ต.ค. 63

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

2.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรนานาชาติ ชิงทุนการศึกษา 100%

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

3. รับตรง 64 ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง) รับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 63 – 18 มี.ค. 64

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

4. ม.อุบลราชธานี โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 1 (เป็นการเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ก่อน) รับสมัครถึง – 31 ก.ค. 63

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

5. รับตรง 64 ม.ศรีปทุม ทุน SPU โควตา รับทุนสการศึกษา

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

6. รับตรง 64 ม.กรุงเทพ การรับสมัครปีการศึกษา 2564 พร้อมรับทุน BU Best Choice รับสมัครถึง – 16 ม.ค. 64

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

7. ม.เกษตรศาสตร์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 15 รอบ 3 (เป็นการเรียนสะสมหน่วยกิตไว้ก่อน) รับสมัครถึง – 17  ส.ค. 63

เอกสารการรับสมัคร    :       เอกสาร  !!

.

ขอบคุณข้อมูล     :      มหาวิทยาลัยต่างๆ