สถาบันพระบรมชนก รอบ 4 ปี 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 สถาบันพระบรมชนก ปีการศึกษา 2565

สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศระเบียบการและกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. พยาบาลศาสตรบัณฑิต

2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

4. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชทะเบียน

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

1. สำหรับการศึกษาระดับชั้น ม.6 สายวิทยาศาสตร์

2. ต้องมีส่วนสูงมากกว่า 150 ซม. สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย

4. ไม่เคยกระทำควมผิดต้องโทษ และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :     22 – 31 พฤษภาคม 2565

ขอบคุณข้อมูล     :     admission.pi.ac.th

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…