เอกสารสรุปเนื้อหา วิชาเคมี รวมทุกบท สำหรับทบทวนก่อนสอบ

วิชาเคมี เป็นอีกหนึ่งในวิชาสำคัญและค่อนข้างยากพอสมควร ใครที่กำลังอ่านหรือฝึกทำโจทย์ทบทวนอยู่ ต้องตั้งใจหน่อยนะจ้ะ เพราะวิชานี้มีหลายบทที่ยาก อาทิ เช่น สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี พันธะเคมี สารประกอบเคมี เป็นต้น และในบทความนี้ พี่ก็มีลิงก์สรุปเอกสารบทต่างๆ ของวิชาเคมี ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบกับวิชานี้อยู่ อย่าลืมโหลดไปอ่านและทบทวนกันนะจ้ะ

เนื้อหาวิชาเคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์

อะตอมและตารางธธาตุ

พันธะเคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ของแข็งของเหลวก๊าซ

สมดุลเคมี

กรด-เบส

ไฟฟ้าเคมี

ธาตุและสารประกอบ

เคมีอินทรีย์

สารชีวโมเลกุล

เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์

.

เอกสารสรุป บทต่างๆ      :        เอกสารสรุป  !!

ขอบคุณข้อมูลและเอกสาร     :  chemekruton.wordpress.com