Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์การคัดเลือก รอบ 4 รับตรงอิสระ ม. แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ออกประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และอื่นๆ ) ซึ่งมีโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ)

2. รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT)

3. รอบที่ 4 โครงการรับตรงอิสระ (ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT)

4. รอบที่ 4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงอิสระ)

5. รอบที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับตรงอิสระ)

6. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรับตรงสำนักวิชา

7. รอบที่ 4 โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า

8. รอบที่ 4 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

.

รายละเอียดการรับสมัคร   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร   :    วันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.mfu.ac.th

error: Content is protected !!