แพทย์ สถาบัน 16 สถาบัน

16 สถาบันผลิต แพทย์ ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ. ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

น้องๆ คนไหนที่อยากเรียน แพทย์ มาเช็คกันหน่อยว่ามีสถาบันไหนบ้างที่ได้มาตรฐาน ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ. ที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมี สถาบันการแพทย์ ทั้งหมด 16 สถาบัน ที่ได้รับมาตรฐานนี้ มีสถาบันใดบ้าง มาดูกันเลยจ้า

.

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

9. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

14. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

.

ขอบคุณข้อมูล   :  trueplookpanya.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ค่าเทอม หรือ ค่าธรรมเนียมการ…