Press ESC to close

ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ต้องเตรียม ค่าใช้จ่าย อะไรบ้างมาดูกัน

ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ต้องเตรียม ค่าใช้จ่าย อะไรบ้างมาดูกัน

ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย แน่นอนว่าเราต้องสอบในสนามสอบต่างๆ ทั้งทางตรงอย่าง O-NET , TPAT/TGAT และ A-LEVEL หรือในทางอ้อมที่ในคณะ หรือบางมหาวิทยาลัยใช้ในการคัดเลือก เช่น การสอบวิชาเฉพาะ , SAT , BMAT , CU-TEP , TOEIC , TU-GET เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในบทความนี้พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการสอบ วิชาต่างๆ มาฝากกัน เพื่อจะได้ให้น้องๆ เตรียมเงินให้พร้อม กันก่อนจ้า

วิชาต่างๆ และค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัยรอบต่างๆ

1. รอบที่ 1 Portfolio ค่าสมัครประมาณ 200 – 800 บาท ( ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ / มหาวิยาลัย )

2. รอบที่ 2 โควตา ค่าสมัครประมาณ 200 – 600 บาท ( ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ / มหาวิยาลัย )

3. รอบที่ 3 Admission ค่าสมัครประมาณ 150 – 900 บาท ( ขึ้นอยู่กับจำนวนอันดับที่น้องๆ เลือก )

4. รอบที่ 4 Direct Admission ค่าสมัครประมาณ 200 – 600 บาท ( ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ / มหาวิยาลัย )

ค่าสมัครสอบ TPAT / TGAT

วิชาละ 140 บาท มี 6 วิชา ส่วนวิชา TPAT1 กสพท. วิชาละ 800 บาท

ค่าสมัครสอบ A-Level

วิชา 100 บาท มี 9 วิชา

ค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

ประมาณ 100 – 800 บาท ( ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ / มหาวิยาลัย )

ค่าสมัครสอบ O-NET   :  ฟรี

ค่าสมัครสอบ CU-TEP  :   900 บาท

ค่าสมัครสอบ TU-GET  :   500 บาท

ค่าสมัครสอบ TOEIC  :   1,800 บาท

ค่าสมัครสอบ TOEFL  :   6,000 บาท

ค่าสมัครสอบ SAT  :   3,300 บาท

ค่าสมัครสอบ NETSAT ( KKU )   :   100 บาท ต่อวิชา

ค่าสมัครสอบ  IELTS   :   5,000 – 7,000 บาท

ค่าสมัครสอบ BMAT  :  ประมาณ  8,000 บาท

ค่าสมัครสอบ HSK  :   560 – 2,060 บาท

ค่าสมัครสอบ JLPT  :  600 – 800 บาท

ค่าสมัครสอบ ACT  :  5,000 – 6,000 บาท

.

BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่ใช้ คะแนนในนี้ในการคัดเลือก เช่น มหิดล , มศว , จุฬา เป็นต้น

SAT ย่อมาจาก Scholastic Assessment Tests คือ การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาตร์มหาวิทยาลัยที่ใช้ คะแนนในนี้ในการคัดเลือก เช่น ธรรมศาสตร์ , จุฬา เป็นต้น

ACT  คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร

HSK คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน

JLPT คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

* ข้อมูลของ ราคาข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่าลืมเช็คก่อนสมัครสอบด้วยนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :    eduzones.com/2022/08/18/tcas66-3

error: Content is protected !!