Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตรวิชาต่างๆ จาก พระจอมเกล้าธนบุรี

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตรวิชาต่างๆ จาก พระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับใครที่สนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม รวมไปถึงน้องๆ ที่อยากหาใบประกาศนียบัตรมาใส่พอร์ต มาทางนี้เลยจ้า เพราะว่าในบทความนี้พี่มีคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี มาฝากกัน โดยเป็น คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตรวิชาต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ. ( thaimooc.org/taxonomy/publisher/kmutt) บอกเลยว่าฟรีนะจ้ะ แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อน ใครสนใจไปลองดูกันเลยจ้า ว่ามีหลักสูตรไหนน่าเรียนกันบ้าง

ตัวอย่างหลักสูตรน่าเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1

เนื้อหาในคอร์ส

หลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม พัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร เป็นต้น

ทางไปเรียน    :    lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT013

.

การถ่ายภาพขั้นสูง

เนื้อหาในคอร์ส

หลักการทำงาน การคุมแสง ความคมชัด ของอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพอธิบายหลักการสื่อสารและการออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ หลักการผลิตสื่อโดยวิธีการถ่ายภาพเล่าเรื่องการสร้างสื่อภาพถ่ายแบบต่างๆ เป็นต้น

ทางไปเรียน    :    lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT019

.

ไพธอนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

เนื้อหาในคอร์ส

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการและวิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างชุดคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามต้องการในเบื้องต้นและต่อยอดไปพัฒนาเป็นชุดคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นได้ในอนาคต เป็นต้น

ทางไปเรียน    :    lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT027

.

เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

เนื้อหาในคอร์ส

หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น

ทางไปเรียน    :    lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT025

.

สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล-สถิติเชิงพรรณนา

เนื้อหาในคอร์ส

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของสถิติพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นต้น

ทางไปเรียน    :    lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMUTT+KMUTT022

.

คอร์สเรียนออนไลน์ อื่นๆ    :  thaimooc.org/taxonomy/publisher/kmutt

ขอบคุณข้อมูล   :  thaimooc.org

error: Content is protected !!