Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเตรียมสอบ

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะ วิชาคณิตศาสตร์ มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้พี่มีคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี มาฝากกัน โดยเป็น คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี ในหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งคณิตศาสตร์วิศวกรรม และแคลคูลัสเลยนะ สำหรับใครสนใจลองไปเรียนกันดูนะจ้ะ

หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์

1. แคลคูลัสสำหรับวิศวกร

เนื้อหาในคอร์ส

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ เป็นต้น

ใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบ   :   มี

อาจารย์ผู้สอน จาก    :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทางไปเรียน    :     lms.thaimooc.org/courses/course-v1:RMUTT+RMUTT014

.

2. แคลคูลัสพื้นฐาน

เนื้อหาในคอร์ส

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ใช้ เป็นต้น

ใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบ   :   มี

อาจารย์ผู้สอน จาก    :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทางไปเรียน    :     lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ACRRU-CRRU013-2019

.

3. คณิตศาสตร์วิศวกรรม II

เนื้อหาในคอร์ส

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวกำลังสองในสามมิติ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น และแคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ เป็นต้น

ใบประกาศนียบัตร เมื่อเรียนจบ   :   มี

อาจารย์ผู้สอน จาก    :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทางไปเรียน    :     lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KU+KU001+2018

.

ขอบคุณข้อมูล    :   thaimooc.org

error: Content is protected !!