Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก ม. มหิดล

คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต่างๆ จาก ม. มหิดล

สำหรับใครที่สนใจอยากจะหาความรู้เพิ่มเติม แบบฟรีๆ ไม่เสียเงินกัน มาทางนี้เลยจ้า เพราะในบทความนี้ พี่ก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ มาฝากกันจ้า โดยเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ หลักสูตรต่างๆ จากมหาวิทยาลัย มหิดล (mahidol online) ผ่านระบบ mux.mahidol.ac.th ย้ำเลยนะว่าฟรี แต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะ ใครสนใจไปลองดูกันเลยจ้า ว่ามีหลักสูตรไหนน่าเรียนกันบ้าง

ตัวอย่างหลักสูตรที่น่าเรียน

1. Listening and Speaking for Communication

เรียนเรื่อง การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

.

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

หลักการพื้นฐานของการทำ Data Analytics เช่นการจัดการข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Data Cleaning) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Exploring) การวิเคราะห์ประมวลผล (Data Processing) เป็นต้น

.

3. พื้นฐานการผลิตสื่อผสมเพื่อการตลาดออนไลน์

ความหมาย ประเภท วิธีการใช้งานเครื่องมือในการสร้างสื่อสารสนเทศแบบดิจิทัล มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างชิ้นงาน และเผยแพร่ในการทำการตลาดแบบออนไลน์

.

4. English for Career Preparation

เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการสมัครงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ การเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์และสำนวนต่าง ๆ ที่สำคัญในการเขียนประวัติย่อภาษาอังกฤษ เรียนรู้กระบวนการ และขั้นตอนการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ

.

5. เทคโนโลยีบล็อกเชน และการประยุกต์ใช้งาน

แนะนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่มาของบล็อกเชน บิตคอยน์ เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่ใช้ในบล็อกเชน การทำงานของบล็อกเชน โปรโตคอลสำหรับการตกลงร่วมกัน ประเภทของบล๊อกเชน การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในกงานด้านต่างๆ

.

ทางไปเรียน   :   mux.mahidol.ac.th

ขอบคุณข้อมูล    :      mahidol.ac.th

error: Content is protected !!