Press ESC to close

มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี ปี 2567

มูลนิธิกำลังใจ เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี ปี 2567

มูลนิธิกำลังใจ ออกประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อรับ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

มูลนิธิกำลังใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่คุณภาพ สนับสนุนในสิ่งที่ทำให้คนเรามีความขยัน หมั่นเพียร อดทน มานะบากบั่นมีความตั้งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไ

ให้ถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี ความประพฤติดี

2.เพื่อสนับสนุนด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล

3.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ปีนี้มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครจำนวน 23 ทุน

1. ทุนครู 10 ทุน

2. ทุนหมอ 5 ทุน

3. ทุนสกอล่าส์ (ทั่วไป) 8 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2567
.
รายละเอียดประกาศ   :   เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    gumlungjai.org

error: Content is protected !!