Press ESC to close

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

รับตรง รอบโควตา ปี 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

ในบทความนี้ พี่ก็มีรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝากกันโดยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา / แอดมิชชั่น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละรอบและแต่ละโครงการในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด คณะแพทยศาสตร์ รอบโควตาต่างๆ ที่เปิดรับ

1. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบโควตา

2.2.1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2.2.2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

2.2.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท)

2.3.1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3.2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

3. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

รายละเอียดการรับสมัคร

1. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น    :     เอกสาร  !!

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     :     เอกสาร  !!

3. คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก     :     เอกสาร  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    รอบโควตา สิ้นเดือน มีนาคม 2567

.

ขอบคุณข้อมูล    :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!