Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2567

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก ปี 2567

สถาบันพระบรมราชชนก ออกประกาศระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรรับสมัครต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เกณฑ์การคัดเลือก

1.1 GPAX/GPA ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด

1.2 TGAT/TPAT

1.3 สอบสัมภาษณ์

2. โครงการที่เปิดรับสมัคร

2.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน MOU

2.2 โครงการบุคคลทั่วไป

2.3 โครงการอาสาสมัคร/บุตรอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/กทม. (อสม./อสส.)

2.4 รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

2.5 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน (รพ.ชลประทาน)

2.6 มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า

2.7 โครงการกองทุนเสมาพัฒนาชีสิต/รร.ราชประชานุเคราะห์

2.8 โครงการนโยบายภาครัฐ และเอกชน

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :  รับสมัคร : 1 – 9 มีนาคม 2567

ขอบคุณข้อมูล    :    admission.pi.ac.th/?page_id=2665

error: Content is protected !!