Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ผ่านระบบ tcas ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษาในระดับ ชั้น ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ตามที่สำนักวิชา และสาขาวิชากำหนด

2. มีเกรดเฉลี่ย ตามที่สำนักวิชา และสาขากำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ มีดังนี้

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

3. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

4. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โครงการลูกแสดทอง

6. โครงการผู้พิการ

7. โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ

8. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่

* หลักสูตรอื่นๆ และโครงการอื่นๆ สามารถดูได้ตามรายละเอียด ที่ลิงก์ด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    1 – 20 กันยายน 2566

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

error: Content is protected !!