Press ESC to close

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม. เทคโนโลยีสุรนารี ปี 2567

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. ออกประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รับตรง รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ผ่านระบบ tcas ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครต่างๆ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร

1. สำหรับการศึกษาในระดับ ชั้น ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ตามที่สำนักวิชา และสาขาวิชากำหนด

2. มีเกรดเฉลี่ย ตามที่สำนักวิชา และสาขากำหนด

3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุภาพ

4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

โครงการที่เปิดรับสมัคร ในรอบนี้ มีดังนี้

1. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา   ( ปิดรับสมัคร )

2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ( ปิดรับสมัคร )

3. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ( ปิดรับสมัคร )

4. โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ปิดรับสมัคร )

5. โครงการลูกแสดทอง ( ปิดรับสมัคร )

6. โครงการผู้พิการ ( ปิดรับสมัคร )

7. โครงการบุตรของผู้ขาดโอกาสทำงานในอาชีพอุตสาหกรรมบริการ ( ปิดรับสมัคร )

8. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ( ปิดรับสมัคร )

9. หลักสูตร แพทย์ พยาบาล ทันตะ

10. โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี และนวัตกรด้านการเกษตร

11. โครการรับตรง ครั้งที่ 2

* หลักสูตรอื่นๆ และโครงการอื่นๆ สามารถดูได้ตามรายละเอียด ที่ลิงก์ด้านล่าง

รายละเอียดการรับสมัคร    :     เอกสารประกาศ  !!

รายละเอียดการรับสมัคร โครงการที่ 10/11   :     เอกสารประกาศ  !!

กำหนดการรับสมัคร    :    1 – 20 กันยายน 2566 ( ปิดรับสมัคร )

กำหนดการรับสมัครหลักสูตร แพทย์ พยาบาล ทันตะ    :    ระหว่างวันที่ 1 – 30 พ.ย. 66

กำหนดการรับสมัคร  โครงการพัฒนานักเทคโนโลยี / รับตรงครั้งที่ 2   :    15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา

โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

error: Content is protected !!