Press ESC to close

สำนักงาน กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2563

สำนักงาน กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2563

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบเข้า รับราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1,381 อัตรา เปิดรับสมัครสอบในเดือนมิถุนายน และสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

การรับสมัคร จะแบ่งเป็น

1. ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 743 อัตรา

2. ครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 320 อัตรา

3. ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 318 อัตรา

โดย สำนักงาน กศน. มีอัตราว่างอยู่ 6 กลุ่ม ที่จะต้องดำเนินการสรรหา ได้แก่

1. ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

2. ครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย )

3. ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป

4. รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร

5. รองผู้อํานวยการสถานศึกษา

6. ผู้อํานวยการสถานศึกษา (กศน. อําเภอ/เขต) สังกัดสํานักงาน กศน.

.

รายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม    :    เว็บไซต์ประกาศ !!

ช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครสอบจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน และสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563

.

ขอบคุณข้อมูล   :   moe360.blog

error: Content is protected !!