กสพท. ออกกำหนดการและหลักเกณฑ์คัดเลือก ประจำปี 2564

ประกาศ จาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผ่าน ระบบการคัดเลือก TCAS ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับน้องๆ คนไหน สนใจจะเรียนแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าจ้า

ดาวน์โหลดเอกสาร   :    เอกสาร ฉบับ ที่ 1  !!

ดาวน์โหลดเอกสาร   :    เอกสาร ฉบับ ที่ 2  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :     www9.si.mahidol.ac.th