Press ESC to close

กองทัพอากาศ เปิดสอบทหารอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา !!!

กองทัพอากาศ เปิดสอบทหารอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา !!!

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารอากาศ สังกัด กองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ทั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 908 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศ จ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 438 อัตรา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 367 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศ ว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา
ระดับปริญญาโท 3 อัตรา
ระดับปริญญาตรี 87 อัตรา

การรับสมัคร     :     สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.rtaf-recruit.com

ระยะเวลาการรับสมัคร    :    วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ระเบียบการรับสมัคร     :      เอกสาร  !!

 

ขอบคุณข้อมูล    :    www.rtaf-recruit.com , www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com

error: Content is protected !!