Press ESC to close

กำหนดการ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

กำหนดการ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564

ใครที่ อยากเป็นครู / อาจารย์ เตรียมอ่านหนังสือ ให้พร้อม เพราะทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564

กำหนดการสมัครสอบ

1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2. รับสมัคร วันที่ 4-10 มิถุนายน 2564

3. ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564

4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

5. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564

.

รายละเอียดของประกาศ    :     ลิงก์พาไป  !!

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564    :      เอกสาร  !!

ขอบคุณข้อมูล    :     moe360.blog

error: Content is protected !!