Press ESC to close

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหาสารคาม คณะรับตรงเอง

รับตรง 64 คณะพยาบาลศาสตร์ ม. มหาสารคาม คณะรับตรงเอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) โครงการที่คณะดำเนินการเอง ปีการศึกษา 2564 ในโครงการต่างๆ ดังนี้

โครงการที่ 1 สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ต้องการเรียนใหม่ เทียบโอนวิชาบางวิชาได้

โครงการที่ 2 รับผู้จบ ผู้ช่วยพยาบาล มมส หรือ ทำงานในแหล่งฝึกงาน มมส

.

ระเบียบการรับสมัคร   :    เอกสารรับสมัคร  !!

ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม    :     ลิงก์พาไป  !!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณข้อมูล     :    nu.msu.ac.th

error: Content is protected !!