Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ เพิ่มทักษะ จาก พระจอมเกล้าลาดกระบัง ( สจล. )

คอร์สเรียนออนไลน์ เพิ่มทักษะ จาก พระจอมเกล้าลาดกระบัง ( สจล. )

สำหรับใครที่กำลังอยากจะพัฒนาตัวเอง อยากจะเพิ่มทักษะความรู้ให้กับตัวเองในด้านต่างๆ ในบทความนี้พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ ดีๆ มาฝากกัน มีทั้งเรียนฟรี แบบเบื้องต้น และเสียเงิน แบบคอร์สเต็ม โดยเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล.

โดยคอร์สเรียน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์สเรียนเพื่อให้ความรู้ทางด้าน เทคโนโลยี วิศวกรรม การจัดการ นวัตกรรม ซะส่วนใหญ่ ใครที่อยากเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านนี้ ต้องบอกเลยว่า อย่าช้า รีบไปลงเรียนกันเลย หากใครสนใจ ลองไปดูกันดีกว่า ว่ามีคอร์สเรียนอะไรที่น่าเรียนกันบ้าง

ยกตัวอย่าง คอร์สเรียนฟรีที่น่าสนใจ (เป็นลักษณะคอร์สแบบเบื้องต้น)

1. Modern Entrepreneur : ผู้ประกอบการสมัยใหม่

วิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับ ธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่ม โอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า

รูปแบบการศึกษาในรายวิชา

จะเป็นการศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO จัดแบ่งตามหัวข้อ ๆ ละประมาณ 10-30 นาที โดยเมื่อ ศึกษาจบในแต่ละบท ในท้ายบทเรียนมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจ

.

2. การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ : Professional Communication and Presentation 

วิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้ศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธีและเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยคำ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับ บริบทต่าง ๆ

รูปแบบการศึกษา  จะมีลักษณะคล้าย กับ รายวิชาที่ 1 ด้านบน

.

3. Digital Media Production : การผลิตสื่อดิจิทัล

วิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้ศึกษา และได้ทำการฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการนำเสนอแบบ เรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและ วีดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบ off-line, online และ Social Media เป็นต้น

รูปแบบการศึกษา  จะมีลักษณะคล้าย กับ รายวิชาที่ 1 และ 2

.

ยกตัวอย่าง คอร์สเรียนที่มีค่าใช้จ่ายที่น่าสนใจ (จัดเต็มแบบ Full Course)

1. Robotics and AI หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

ค่าใช้จ่ายในการลงเรียน 1,000 บาท โดยวิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้ศึกษา และเรียนรู้ความหมาย และความแตกต่างของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ การใช้หุ่นยนต์ในสายงานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น การใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานทางด้านสาธารณสุข การใช้งานด้านการเกษตร การใช้งานในบ้าน เป็นต้น

.

2. Smart Tips for Beginning Investor มือใหม่ (หัด) เล่นหุ้น

ค่าใช้จ่ายในการลงเรียน 1,000 บาท โดยวิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้เรียนและศึกษาความรู้เบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับการลงทุน ความรู้เรื่องตลาดหลักทรัพย์ การ วางแผนทางการเงิน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์/ตลาดทุน ขั้นตอนการลงทุนและการ บริหารพอร์ตการลงทุน เป็นต้น

.

3. Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ค่าใช้จ่ายในการลงเรียน 1,000 บาท โดยวิชานี้มี Certificate ให้ เมื่อเรียนจบ

เนื้อหา ของรายวิชานี้ เบื้องต้น

จะได้เรียน ในเรื่องของการฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ

.

คอร์สเรียนอื่นๆ ทั้งหมด    :     ลิงก์พาไป  !!

สมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน    :     ไปสมัครสมาชิก  !!

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

KMITL Online Learning & Teaching Services

Tel: 0 2329 8000 – 0 2329 8099 ต่อ 3294

Email: kmitlonline@kmitl.ac.th

Facebook: KLIX Facebook Page

.

ขอบคุณข้อมูล     :     klix.kmitl.ac.th/course

error: Content is protected !!