Press ESC to close

ค่ายการศึกษา ที่น่าสนใจ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ค่ายการศึกษา ที่น่าสนใจ ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากจะเก็บผลงาน เก็บประกาศนียบัตรเพื่อนำไปใส่ในพอร์ตโฟลิโอของเรา เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อรอบที่ 1 Portfolio พี่มีทางออกมาฝาก โดยการไปเข้าร่วม ค่ายการศึกษา ที่น้องๆ สนใจ เรามาลองดูกันว่ามีค่ายไหนน่าสนใจบ้าง ในเดือนตุลาคม 2564 นี้

1. โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ : ค่าย Dream to Science ครั้งที่ 3

สาขาวิชาที่เปิดรับ  :   คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัคร   :    ม.6 ที่มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

รูปแบบกิจกรรม   :   รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom & Facebook Live

วันที่รับสมัคร   :   4 – 22 ตุลาคม 2564

วันจัดกิจกรรม   :   31 ตุลาคม 2564

ค่าสมัคร   :   ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม    :    acat.ubu.ac.th

.

2. โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ : ค่าย Farm & Food Camp ครั้งที่ 2

สาขาวิชาที่เปิดรับ   :   คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัคร   :   ม.6 ที่มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00

รูปแบบกิจกรรม   :    จัดขึ้นที่คณะ หรือสถานที่ที่กำหนด

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ   :  โอกาสในการเข้าคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร   :   8 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2564

วันจัดกิจกรรม   :    26 – 27 พฤศจิกายน 2564

ค่าสมัคร   :    ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม     :    acat.ubu.ac.th

.

3. SHT NMU Camp เปิดโลกกว้างสู่สายวิทย์ฯ สุขภาพครั้งที่ 1

วันจัดกิจกรรม :   5 – 7 พ.ย. 2564  แบบไป-กลับ

คุณสมบัติผู้สมัคร   :    กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ค่าใช้จ่าย  :   ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการรับสมัคร   :     27 ก.ย. – 24 ต.ค. 2564

สถานที่จัดกิจกรรม   :    ออนไลน์ทาง Zoom

จัดโดย   :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     ข้อมูลเพิ่มเติม  !!

.

4. ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 12 มศว

วันจัดกิจกรรม  :    24 – 26 ธ.ค. 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร  :    กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

ค่าใช้จ่าย  :  ไม่มีค่าใช้จ่าย

กำหนดการรับสมัคร    :   1 – 20 ต.ค.  2564

สถานที่จัดกิจกรรม    :    Zoom Meeting

จัดโดย   :     ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดเพิ่มเติม     :     ข้อมูลเพิ่มเติม  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  dek-d.com/tcas/58745   ,  trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/1528  ,  trueplookpanya.com/tcas/campnews/detail/1531

error: Content is protected !!