จุฬาฯ ประกาศลดค่าเทอม

จุฬาฯ ประกาศลดค่าเทอม ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิต จุฬาฯ ย้ำว่า “หลักการที่จุฬาฯ ยึดถือมาตลอด คือ “จะต้องไม่มีนิสิตจุฬาฯ คนใดที่ต้องออกจากจุฬาฯ เพราะไม่มีเงินเรียน” เฉพาะปีการศึกษา 2562 จุฬาฯ ได้พิจารณามอบทุนอุดหนุนการศึกษา และทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตไปแล้วกว่า 4,022 ทุน

มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความเห็นใจและเข้าใจความเดือนร้อนของนิสิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ทางจุฬาฯ จึงได้พิจารณาการช่วยเหลือแก่นิสิตทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชา

โดยทั้งนี้จุฬาฯ มีนโยบายลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 แก่นิสิตในทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ในแต่ละคณะ / หน่วยงานมีสิทธิพิจารณาลดการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติได้อีก

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปกติ ของ จุฬา    :    ค่าเทอม จุฬา 63  !!

.

ขอบคุณข้อมูล    :  campus.campus-star.com/education/143860

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. นวมินทราธิราช ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. นวมินทราธิราช ปี 2564 มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ไ…