Press ESC to close

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ปีการศึกษา 2566

เกณฑ์การคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ปีการศึกษา 2566

คณะแพทยศาสตร์ จุฬา ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยรับสมัครผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด และโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังต่อไปนี้

โครงการที่เปิดรับสมัคร แต่ละรอบ

รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

1. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

.

รายละเอียดการรับสมัคร    :    เอกสารประกาศ  !!

ขอบคุณข้อมูล    :   admission.md.chula.ac.th

error: Content is protected !!