Press ESC to close

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2565

มูลนิธิดำรงชัยธรรม เปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ปี 2565

ประกาศจาก มูลนิธิดำรงชัยธรรม เรื่อง ทางมูลนิธิกำรงชัยธรรม จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อมอบ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีในโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มูลนิธิดํารงชัยธรรมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง จนจบระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ขอรับทุน การศึกษา

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ในปีการศึกษา 2564 และอายุไม่เกิน 21 ปี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมายในการเรียนต่ออย่างชัดเจน

3. ความประพฤติดี มีความสามารถ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานหรือส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนและสังคม

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

5. สุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร ( แนบเอกสารส่งเป็นลิงก์ google drive ทางใบสมัครออนไลน์เท่านั้น )

1. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

2. ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. เกียรติบัตรหรือภาพถ่ายรางวัลกิจกรรมที่เข้าร่วม

6. ภาพถ่ายบ้านและครอบครัว

7. เอกสารเขียนบรรยายตามหัวข้อที่กำหนด (ดูหัวข้อได้จากในคู่มือการรับสมัคร หน้าที่ 2)

8. คลิป VDO แนะนำตัวเองเเละแสดงความสามารถ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ขั้นตอนในการสมัครขอรับทุน

1. อ่านรายละเอียดการสมัครและ คู่มือให้ละเอียด

2. เตรียมเอกสารและ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครตามคู่มือให้ครบถ้วน

3. กรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบลิงก์เอกสารประกอบการสมัคร

4. รอรับอีเมลยืนยันการสมัคร เป็นอันว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์

เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและแนบลิงก์เอกสาร ควรใช้คอมพิวเตอร์ และ อีเมล์ของ Gmail ในการลงทะเบียน

.

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม   :    damrongchaitham.com

กำหนดการรับสมัคร  :    เปิดรับสมัครตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

หมดเขตลงทะเบียน และแก้ไขข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 23.59 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook : มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02-669-9711, 08-6345-1130 ในเวลาทำการ 09.00-18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์

ขอบคุณข้อมูล   :  มูลนิธิดำรงชัยธรรม

error: Content is protected !!