Press ESC to close

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะโครงการทันตแพทย์ชนบท หรือ โควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

2. มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  : ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.1 โควตาภาคเหนือ

3.2 โครงการพิเศษทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  โควตาภาคเหนือ  :   เอกสารประกาศ  !!

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการพิเศษทั่วประเทศ   :   เอกสารประกาศ  !!

.

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   รอประกาศ

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New track) ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร  :   14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ

error: Content is protected !!