รวมระเบียบการรับสมัคร หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปี 2565

สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจอยากจะเรียนต่อ หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะโครงการทันตแพทย์ชนบท หรือ โควตาพื้นที่ ในบทความนี้พี่ก็การรวบรวมข้อมูลกำหนดการและ ระเบียบการรับสมัคร ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 มาฝากกัน

ใครที่อยากจะเรียนในหลักสูตรนี้ ลองไปเช็คข้อมูลกันดีกว่า

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  4 – 8 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

2. มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  : ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์- 5 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3.1 โควตาภาคเหนือ

3.2 โครงการพิเศษทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัคร  : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

ระเบียบการรับสมัคร  โควตาภาคเหนือ  :   เอกสารประกาศ  !!

ระเบียบการรับสมัคร  โครงการพิเศษทั่วประเทศ   :   เอกสารประกาศ  !!

.

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :  1 มี.ค. 65 – 15 มี.ค. 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   รอประกาศ

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการโควตาพื้นที่

กำหนดการรับสมัคร  :   วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (New track) ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร  :   14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

8. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดการรับสมัคร  :  14 – 24 กุมภาพันธ์ 2565

ระเบียบการรับสมัคร  :   เอกสารประกาศ  !!

.

ขอบคุณข้อมูล   :    ฝ่ายรับเข้า มหาวิทยาลัยต่างๆ