Press ESC to close

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย สยาม พร้อม ทุนการศึกษา กว่า 10 โครงการ

รับตรง 64 มหาวิทยาลัย สยาม พร้อม ทุนการศึกษา กว่า 10 โครงการ

รับตรง มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญยาตรี พร้อม ทุนการศึกษา กว่า 10 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีทุนการศึกษา โครงการต่างๆ ดังนี้

ทุนที่เปิดรับสมัคร

1. ทุน SIAM WISDOM จำนวน 20 ทุน

กำหนดการรับสมัคร  :  รับสมัครวันนี้ – 15 ม.ค. 64

2. ทุน SIAM DIGITAL GURU จำนวน 10 ทุน

กำหนดการรับสมัคร  : รับสมัครวันนี้ – 30 ม.ค. 64

3. ทุน SUPER TALENT จำนวน 20 ทุน

กำหนดการรับสมัคร  :   รับสมัครวันนี้ – 30 ม.ค. 64

4. ทุนโควตาสถาบัน (1ทุน/โรงเรียน)

กำหนดการรับสมัคร  :   รับสมัครวันนี้ – 22 ม.ค. 64

5. ทุนนักกีฬา จำนวน 10 ทุน

กำหนดการรับสมัคร   :    รับสมัครวันนี้ – 22 ม.ค. 64

6. ทุนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 5 ทุน

กำหนดการรับสมัคร   :   รับสมัครวันนี้ – 30 ม.ค. 64

7. ทุนการศึกษา SIAM YOUNG BLOOD จำนวน 30 ทุน

กำหนดการรับสมัคร   :    รับสมัครวันนี้ – 30 เม.ย. 64 ทราบผลการพิจารณาทุนฯ ในวันที่มาสมัคร

8. ทุนบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 ทุน

กำหนดการรับสมัคร  :   รับสมัครวันนี้ – 31 พ.ค. 64 ทราบผลการพิจารณาทุนฯ ในวันที่มาสมัคร

9. ทุน SUPER PARENT

กำหนดการรับสมัคร  :   รับสมัครวันนี้ – 31 พ.ค. 64 ทราบผลการพิจารณาทุนฯ ในวันที่มาสมัคร

10. ทุนสนับสนุนทุนการศึกษา QS SIAM จำนวน  40 ทุน   ทราบผลการพิจารณาทุนฯ ในวันที่มาสมัคร

.

คุณสมบัติผู้สมัคร

กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ตามที่ทุนแต่ละโครงการกำหนด และมีวุฒิการศึกษา ปวช. / กศน. เฉพาะที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนแต่ละโครงการกำหนด และรายละเอียดต่างๆ สามารถดูได้ที่ระเบียบการที่ลิงก์ด้านล่างนะจ้ะ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน / ผลงาน / ผลการเรียน ตามที่ทุนแต่ละโครงการ

ระเบียบการรับสมัคร แต่ละโครงการ     :     เอกสารรับสมัคร  !!

สอบถามเพิ่มเติม 02-868-6000 ต่อ 5306

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.siam.edu

error: Content is protected !!