นครศรีธรรมราช รอบ 4 ปี 63

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 4 Admission 2 ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 และ รอบที่ 4 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

.

ระเบียบการรับสมัคร    :     เอกสารรับสมัคร  !!

ระยะเวลาการรับสมัคร     :     7 – 20 พฤษภาคม 2563

.

ข้อมูล    :     mytcas.com

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…