Press ESC to close

นักวิทย์ ค้นพบ สัตว์ทะเล ลึกพรางตัวด้วยผิวสีดำมืดที่สุดในโลก

นักวิทย์ ค้นพบ สัตว์ทะเล ลึกพรางตัวด้วยผิวสีดำมืดที่สุดในโลก

จากการรายงานข้อมูลของ นักชีววิทยาสหรัฐ และสหราชอาณาจักรได้ระบุว่า มี สัตว์ทะเล ลึกอย่างน้อย 16 ชนิดพันธุ์ ถูกค้นพบว่ามีผิวหนังสีดำเข้มเป็นพิเศษในระดับที่ใกล้เคียงกับสี “แวนตาแบล็ก” (Vantablack) ซึ่งจัดเป็นสีที่มีความมืดมิดมากที่สุดในโลก จนช่างภาพไม่อาจจะถ่ายรูปของพวกมันได้ด้วยเทคนิคการจัดแสงแบบธรรมดา

ผลการวิเคราะห์ผิวหนังของ สัตว์ทะเล ลึกดังกล่าวพบว่า พวกมันมีอนุภาคของเม็ดสีเรียงติดกันแน่นขนัดโดยไม่มีช่องว่าง ซึ่งอนุภาคเหล่านี้ก่อตัวเป็นชั้นบางใน ผิวหนังเพียงชั้นเดียว โดยเม็ดสีมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมในการกระจายให้แสงผ่านเข้าไปใต้ผิวหนังได้พอดี ทั้งยังดักจับแสงเอาไว้ไม่ให้สะท้อนกลับออกมาด้วย

โครงสร้างของเม็ดสีแบบพิเศษดังกล่าว ช่วยให้พรางตัวในที่โล่งใต้ทะเลลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแสงจากสัตว์ผู้ล่า

และจากความรู้ในเรื่องดังกล่าวทำให้ ดร. ออสบอร์น  หนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยจากสถาบันสมิธโซเนียน ได้คิดค้นวิธีจัดแสงให้ถ่ายภาพปลาทะเลลึกผิวมืดได้คมชัดขึ้น และความรู้นี้อาจนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อคิดค้นวัสดุสีดำพิเศษเคลือบด้านในของกล้องถ่ายภาพหรือกล้องโทรทรรศน์ได้

.

ขอบคุณข้อมูลข่าว จาก   :     bbc.com/thai/features-53462845

ภาพประกอบจาก    :    wissenschaft.de/umwelt-natur/ultraschwarze-tiefseefische

error: Content is protected !!