Press ESC to close

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ นักเรียน นายร้อยตำรวจ ปี 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ นักเรียน นายร้อยตำรวจ ปี 2565

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศเรื่อง เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ( นายร้อยตำรวจ ) ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

เปิดรับสมัครจำนวนทั้งสิ้น 315 อัตรา จาก 4 กลุ่มผู้สมัคร ได้แก่

(1) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย จำนวน 250 อัตรา

(2) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ เพศชาย จำนวน 30 อัตรา

(3) กลุ่มข้าราชการตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย เพื่อปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 20 อัตรา

(4) กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป เพศชาย โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 อัตรา

รูปแบบการสอบคัดเลือก

โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย

1. การสอบภาควิชาการ (การสอบข้อเขียนและทดสอบวิภาววิสัย)

2. การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบพลศึกษา การตรวจร่างกาย การทดสอบทางสุขภาพจิต พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ การวัดขนาดร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์)

สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ https://admission.rpca.ac.th หรือ http://www.admission-rpca.com หรือ https://rpca.ac.th

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

โดยผู้สมัครสอบที่ชำระเงินและยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สอบถามปัญหาคุณสมบัติผู้สมัคร โทร.034-311103

สอบถามวิธีการกรอกข้อมูล โทร.034-312037

สอบถามปัญหาทางเทคนิค โทร.02-0712116

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.rpca.ac.th  ,  siamrath.co.th/n/320087

error: Content is protected !!