เกรดเฉลี่ย คณะต่างๆ รอบพอร์ต
มาเช็คกัน เกรดเฉลี่ย รอบพอร์ต แต่ละคณะใช้เกรดเท่าไหร่บ้าง

มาเช็คกัน เกรดเฉลี่ย รอบพอร์ต …

เทคนิคการทำ พอร์ต คณะต่างๆ
เทคนิคการทำพอร์ต คณะต่างๆ สำหรับเตรียมยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

เทคนิคการทำพอร์ต คณะต่างๆ สำหร…

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ tpat-tgat / a-level
โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TGAT-TPAT / A-LEVEL

โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อส…

วิชาฟิสิกส์ a-level
tpat3 แต่ละพาร์ทออกอะไรบ้าง
เตรียมสอบ วิชา TPAT3 แต่ละพาร์ท ออกสอบอะไรบ้าง

เตรียมสอบ วิชา TPAT3 แต่ละพาร์…

คณะเทคนิคการแพทย์ พอร์ต
Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ กับแนวทางวิธีการทำพอร์ต

Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ กั…

คณะวิทยาศาสตร์ พอร์ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พอร์ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์ตบ้าง มาเช็คกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรใส่อะไรใน…

คณะแพทยศาสตร์ พอร์ต
คณะแพทยศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์ตบ้าง มาลองเช็คกัน

คณะแพทยศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์…

คณะเภสัชศาสตร์ พอร์ต
คณะเภสัชศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์ตบ้าง มาเช็คกัน

คณะเภสัชศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร…

คณะในฝัน ต้องใช้คะแนนสอบอะไรบ้าง
ค่าใช้จ่าย ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
แนวทางการสอบ TPAT / TGAT
มาเช็คกัน คณะไหนต้องสอบ TPAT / TGAT มาดูกัน

มาเช็คกัน คณะไหนต้องสอบ TPAT /…

บทเน้นเตรียมสอบ A-LEVEL
บทเรียนที่ต้องเน้น สำหรับเตรียมตัวสอบ A-LEVEL

บทเรียนที่ต้องเน้น สำหรับเตรีย…

เตรียมสอบ A-LEVEL
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พอร์ต