Press ESC to close

คณะเภสัชศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์ตบ้าง มาเช็คกัน

คณะเภสัชศาสตร์ ควรใส่อะไรในพอร์ตบ้าง มาเช็คกัน

สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้า คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่รอบแรก หรือรอบ พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) มาทางนี้เลยจ้า เพราะพี่ได้นำแนวทางการทำพอร์ตมาฝากกันแล้ว โดยถ้าเราจะยื่นพอร์ต เข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีอะไรบ้างในพอร์ตของเรา ใน 10 หน้าของพอร์ตนั้น จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

บทความนี้จะตอบโจทย์น้องๆเอง อ้างอิงข้อมูลจาก รูปแบบการรับเข้า รอบที่ 1 พอร์ตโฟลิโอ ม.ขอนแก่น

อย่างแรกเลยที่ต้องเช็คก่อนทำพอร์ต คือ คุณสมบัติของเราสามารถยื่นได้หรือเปล่ากันก่อน

คุณสมบัติของผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์ (อ้างอิงข้อมูลเบื้องต้นจาก การรับเข้าคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

1. ผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2. ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า  (ว่ากันง่ายๆ คือ เกรดต้องเกิน 3.50 บางมหาวิทยาลัย อาจจะแค่ 3.00 ลองเช็คข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูอีกทีนะจ้ะ )

3. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า (อันนี้แทบทุกมหาวิทยาลัย จะกำหนดแบบนี้)

4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง เรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษความผิด

5. ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีผลการสอบทางภาษาที่ทางคณะกำหนดด้วยนะ

พอร์ตโฟลิโอ 10 หน้า ควรมีอะไรบ้าง

ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่างๆ (เกียรติบัตร ที่เกี่ยวข้อง) เรียงความเหตุผลที่อยากเข้าคณะเภสัชศาสตร์ (ไม่บังคับ) อย่างใส่มาเกิน 10 หน้านะจ้ะ

เอกสารอื่นๆ ประกอบการยื่นสมัครรอบนี้

1. หนังสือแนะนำตัว (บางมหาวิทยาลัย) ให้คุณครูประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร

2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

3. ใบคะแนนผลสอบทางภาษา

4. เอกสารการสมัคร และเอกสารข้อมูลส่วนตัวต่างๆ

5. คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ( บางมหาวิทยาลัย )

6. หนังสือรับรองผลการเรียน จากสถานศึกษา ( บางมหาวิทยาลัย )

** นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับน้องๆ ที่อยากเข้าคณะเภสัชศาสตร์ หลายๆ มหาวิทยาลัย ก็จะคล้ายๆ กันประมาณนี้ ใครอยากเข้าคณะนี้ เตรียมทำพอร์ต ให้พร้อมนะจ้ะ

.

ขอบคุณข้อมูล    :   dekshowport.com , admissions.kku.ac.th/web/Port , mytcas.com

error: Content is protected !!