Press ESC to close

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. พะเยา ประจำปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. พะเยา ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัย พะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา โควตานักเรียนเรียนดี , โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,โครงการ วมว. และโควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจ้า

ระเบียบการรับสมัคร

โควตานักเรียนเรียนดี

โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการ วมว.

โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

.

ขอบคุณข้อมูล   :    admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx

error: Content is protected !!