Press ESC to close

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับฝึก ภาษาจีน เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับฝึก ภาษาจีน เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนรู้ ภาษาจีน แต่ไม่อยากไปเสียเงินเรียนคอร์สเรียนแพงๆ ในบทความนี้ พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับเรียนวิชาภาษาจีน มาฝากกัน ที่สำคัญฟรีด้วย จาก Thaimooc ซึ่งเป็นระบบเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า ว่ามีรายวิชาไหนที่น่าสนใจบ้าง ในการฝึกภาษาจีน

1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน   :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :    วันนี้ –  30 ก.ย. 2022

.

2. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน การระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคําง่าย ๆ ตามหลักการเช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคําศัพท์ง่าย ๆ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน     :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน      :     เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

สอบถามรายละเอียด ขอบคุณข้อมูล    :     facebook.com/thaimooc

error: Content is protected !!