คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สำหรับฝึก ภาษาจีน เรียนจบมีใบประกาศให้ด้วย

สำหรับน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนรู้ ภาษาจีน แต่ไม่อยากไปเสียเงินเรียนคอร์สเรียนแพงๆ ในบทความนี้ พี่ก็มี คอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับเรียนวิชาภาษาจีน มาฝากกัน ที่สำคัญฟรีด้วย จาก Thaimooc ซึ่งเป็นระบบเรียนคอร์สออนไลน์ฟรี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่า ว่ามีรายวิชาไหนที่น่าสนใจบ้าง ในการฝึกภาษาจีน

1. ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน   :    ไปที่รายวิชา  !!

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่   :    วันนี้ –  30 ก.ย. 2022

.

2. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ผู้สอน  :  คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื้อหาที่จะได้เรียน

จะได้เรียน การระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคําง่าย ๆ ตามหลักการเช่น ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคํา กลุ่มคํา และประโยค หลักการเขียนอักษรจีนและคําศัพท์ง่าย ๆ เป็นต้น

ใครเรียนได้บ้าง   :   เหมาะแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป , นักเรียน นักศึกษา

ระดับความยาก   :   เบื้องต้น – ปานกลาง

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

ลงทะเบียนเรียน     :    ไปที่รายวิชา  !!

ระยะเวลาที่เรียนได้    :     วันนี้  –  ไม่ได้กำหนดวันปิดเรียน

.

วิธีสมัครสมาชิก เพื่อลงทะเบียนเรียน      :     เอกสารการสมัครสมาชิก  !!

** อย่าลืมศึกษารายละเอียด แต่ละรายวิชาก่อนลงทะเบียนเรียนนะจ้ะ

สอบถามรายละเอียด ขอบคุณข้อมูล    :     facebook.com/thaimooc