มจธ. กำหนดการ 64

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ออกกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS64 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม    :  admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/tcas64

มจธ. กำหนดการ 64

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์

7 บทเน้น เตรียมสอบ กลุ่มวิชาสายวิทยาศาสตร์ น้องๆ สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังอ่านหนังสือเพื่อเต…