มจธ. กำหนดการ 64

กำหนดการรับสมัคร TCAS64 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ออกกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS64 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับสมัคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม    :  admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/tcas64

มจธ. กำหนดการ 64

Leave a comment

Load More Related Articles
Load More By ADMIN 2
Load More In การเรียน
Comments are closed.

Check Also

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. นวมินทราธิราช ปี 2564

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio ม. นวมินทราธิราช ปี 2564 มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ไ…